Mgr. Gabriela Nejedlíková
 
 
 
Rychlý kontakt


BYTOVÉ PRÁVO
- převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví);
- družstevní byty vč. převodů členství v družstvu;
- nájmy bytů a nebytových prostor vč. podnájmů;
- nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce;
- výpovědi nájmů a podnájmů;
- vyklizení bytů a nebytových prostor;
- zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů;
- právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek;
- sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou;
- zastupování ve všech sporech s bytovou problematikou;