Mgr. Gabriela Nejedlíková
 
 
 
Rychlý kontakt


ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDY A JINÝMI ORGÁNY
- sepsání žalob, návrhů, sepsání opravných prostředků vč. zastupování u soudních jednání;
- zastupování v řízeních před soudy všech stupňů vč. Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR;
- zastupování v rozhodčím řízení;
- zastupování v řízení před orgány státní správy a územní samosprávy;
- zastupování v exekučním řízení ( povinný i oprávněný);