Mgr. Gabriela Nejedlíková
 
 
 
Rychlý kontakt


OBCHODNÍ PRÁVO
- zakládání společnosti, družstev a zastupování těchto právnických osob před živnostenskými úřady a před obchodním rejstříkem;
- převody obchodních podílů, členských podílů;
- cenné papíry;
- ochrana před nekalou soutěží;
- kupní smlouvy podle obchodního zákoníku;
- smlouvy o dílo, mandátní a komisionářské smlouvy, smlouvy o zprostředkování;
- smlouvy o obchodním zastoupení;
- problematika pohledávek a závazků;
- směnky a šeky;