Mgr. Gabriela Nejedlíková
 
 
 
Rychlý kontakt


OBČANSKÉ PRÁVO
- právní poradenství;
- příprava a sepis občanskoprávních smluv;
- spotřebitelské smlouvy;
- vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní (upomínací, nalézací a exekuční řízení);
- zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány;
- účast na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů;
- náhrada škody;
- bezdůvodné obohacení;
- otázky vlastnictví, podílového spoluvlastnictví;