Mgr. Gabriela Nejedlíková
 
 
 
Rychlý kontakt


NEMOVITOSTI
- převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví;
- úschova kupní ceny;
- vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví;
- nájmy a podnájmy nemovitostí;
- věcná břemena, zástavní a předkupní právo;
- vydržení vlastnického práva;
- zastupování v řízení s katastrálními úřady;
- zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů;
- veřejné dražby dobrovolné a nedobrovolné;